top of page
es parama.jpg

EU Parama

UAB „Laipsnis LT“ įgyvendina projektą „E. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimas
ir vaizdinė konfigūracija“, kurio tikslas teikiamų paslaugų skaitmeninimas, užsakymų
apdorojimo procesų optimizavimas, diegiant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimus,
paslaugų konfigūracijos ir vizualizacijos įrankius. Įdiegtų sprendimų dėka užsakymų pateikimas
elektroninėje erdvėje taps patogesnis, bus optimizuojami resursai jų apdorojimui, ko pasėkoje
atsivers didės plėtros galimybės.
Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir
konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones
skaitmenizuotis“ veiklos „Skatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių skaitmeninimą,
finansuojant e. Pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų
konfigūravimą ir vizualizaciją“ poveiklę „Skatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių
skaitmeninimą, finansuojant e. Pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir
produktų konfigūravimą ir vizualizaciją“ (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.
Bendra projekto vertė 99 510,00 Eur., iš kurių 49 755,00 Eur. skirta iš Europos regioninės plėtros
fondo.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2024/05 iki 2025/05

Kontaktai
bottom of page